Νεα

Εργαστήριο των Βρυξελλών σχετικά με την «Ευρωπαϊκή ελάχιστη και εναρμονισμένη εκπαίδευση των νοσηλευτών – ώρα για ενημέρωση»

Στις 12 Νοεμβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Grow, φιλοξένησε στις Βρυξέλλες ένα εργαστήριο ενδιαφερομένων με σκοπό τη συζήτηση γύρω από τις κυριότερες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις που επηρεάζουν το …

Διάβασε περισσότερα

Οι κατευθυντήριες Οδηγίες για τους διδάσκοντες έχουν υποβληθεί

Σύνοψις Το Παραδοτέο περιέχει Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους διδάσκοντες πχ, πρακτικές οδηγίες που θα υποστηρίζουν του διδάσκοντες στην υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου (αναφορικά με τα εργαλεία και τους μεθόδους …

Διάβασε περισσότερα

Η αξιολόγηση της ενδιάμεσης Ποιότητας έχει υποβληθεί

Σύνοψις Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 8 (Αξιολόγηση Ποιότητας) κατά τους μήνες 1-21 του έργου. Ειδικότερα, το παραδοτέο (Π8.1.1) του 6ου μήνα αναφέρεται …

Διάβασε περισσότερα

Το πρώτο πρόγραμμα επιπέδου Master βασισμένο σε ένα επικυρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην «Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική»

Έναρξη, 11 Νοεμβρίου 2019 Τμήμα Επιστημών Υγείας – Πανεπιστήμιο Degli Γένοβας, Ιταλία UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (UNIGE) Via Antonio Pastore, 1 16132 Genova – Italia Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε …

Διάβασε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελέσμάτων του ENhANCE από το Παν/μιο Ανατολικής Φινλανδίας (UEF) στο ετήσιο Συνέδριο του EASPD “Εργασιακά Θέματα – Δυσλειτουργικό Εργατικό Δυναμικό του Αύριο”

Το Συνέδριο του EASPD “Εργασιακά Θέματα – Δυσλειτουργικό Εργατικό Δυναμικό του Αύριο” πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας στις 3 Οκτωβρίου 2019 και επικεντρώθηκε σε θέματα πρόσληψης, διατήρησης και εκπαίδευσης εργατικού …

Διάβασε περισσότερα