Νεα

UNIGE presented ENhANCE with the Webinar titled: “Family and Community Nursing: the Contribution of Research” at the the first Italian chapter of SIGMA International Nursing Honor Society.

The Alpha Alpha Beta Chapter, the first Italian chapter of SIGMA International Nursing Honor Society, has produced and disseminated on YouTube and Facebook a Webinar regarding the contribution of nursing …

Διάβασε περισσότερα

Εργαστήριο των Βρυξελλών σχετικά με την «Ευρωπαϊκή ελάχιστη και εναρμονισμένη εκπαίδευση των νοσηλευτών – ώρα για ενημέρωση»

Στις 12 Νοεμβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Grow, φιλοξένησε στις Βρυξέλλες ένα εργαστήριο ενδιαφερομένων με σκοπό τη συζήτηση γύρω από τις κυριότερες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις που επηρεάζουν το …

Διάβασε περισσότερα

Οι κατευθυντήριες Οδηγίες για τους διδάσκοντες έχουν υποβληθεί

Σύνοψις Το Παραδοτέο περιέχει Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους διδάσκοντες πχ, πρακτικές οδηγίες που θα υποστηρίζουν του διδάσκοντες στην υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου (αναφορικά με τα εργαλεία και τους μεθόδους …

Διάβασε περισσότερα

Η αξιολόγηση της ενδιάμεσης Ποιότητας έχει υποβληθεί

Σύνοψις Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 8 (Αξιολόγηση Ποιότητας) κατά τους μήνες 1-21 του έργου. Ειδικότερα, το παραδοτέο (Π8.1.1) του 6ου μήνα αναφέρεται …

Διάβασε περισσότερα