Νεα

Ολοκληρώθηκε η Ανάλυση Απαιτήσεων

Το έργο ENhANCE ασχολείται με την καινοτομία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ). Κύριοι στόχοι του έργου είναι: η αύξηση της εξειδίκευσης των νοσηλευτών στην ΠΦΥ σχετικά με την Οικογένεια και …

Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Διάχυσης της Πληροφορίας

Το Σχέδιο Διάχυσης της Πληροφορίας (ΣΔΠ) είναι ένα έγγραφο πρακτικής φύσεως το οποίο περιγράφει τις δραστηριότητες που θα αναλάβει η EUROCARERS ως επικεφαλής των «Δραστηριοτήτων Διάχυσης Αποτελεσμάτων», σε στενή συνεργασία …

Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η έκθεση για τα τρέχοντα εργασιακά και επαγγελματικά περιβάλλοντα ΟΚΣ

Το παρόν έγγραφο παρέχει ένα στιγμιότυπο των τρεχουσών εργασιακών και επαγγελματικών περιβάλλοντα του Οικογένειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή (ΟΚΣ) σε 21 κράτη-μέλη της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Κροατία, …

Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου

Το έργο ENhANCE, στο οποίο συμμετέχουν 12 εταίροι και ένας συνδεδεμένος φορέας, τοποθετημένοι σε 6 διαφορετικές χώρες της ΕΕ που εκτείνονται από την Κρήτη στην Ελλάδα έως τη Φινλανδία, έχει …

Διάβασε περισσότερα

Συνάντηση του ENhANCE στη Figueira da Foz – 2 και 3 Ιουλίου 2018

Η Future Balloons οργάνωσε τη δεύτερη συνάντηση του ENhANCE στην Figueira da Foz της Πορτογαλίας. Το εταιρικό σχήμα είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση, ώστε να προετοιμάσει και να οργανώσει τις …

Διάβασε περισσότερα
Genova

Εναρκτήρια συνάντηση του ENhANCE στη Γένοβα – 18 και 19 Ιανουαρίου 2018

Η ITD-CNR πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση ENhANCΕ που αποτέλεσε επίσημα την έναρξη του έργου. Ήταν ευκαιρία για τους εταίρους να συναντηθούν για πρώτη φορά και να συζητήσουν για το έργο …

Διάβασε περισσότερα