Συνεργάτετες του έργου

Η συμμαχία εταίρων του έργου ENhANCE περιλαμβάνει 12 εταίρους (+1 συνεργάτη), από 6 διαφορετικές χώρες της ΕΕ που εκπροσωπούν τους φορείς Νοσηλευτικής ΕΕΚ, Τμήματα Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Νοσηλευτικούς Συλλόγους-Ενώσεις, Επαγγελματικούς Συλλόγους, Δημόσιους και Ιδιώτες Εργοδότες και Ερευνητικά Κέντρα.

 

Ερευνητικά Κέντρα:

  • ITD-CNR-  είναι ένα Δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα που επικεντρώνεται σε καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία για την υποστήριξη διαδικασιών διδασκαλίας / εκμάθησης. Το Ινστιτούτο ITD-CNR είναι ο Συντονιστής του  Έργου.

Πανεπιστήμια:

  • Τα  UNIGE, UEF και Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήματα Νοσηλευτικής) θα συμβάλουν στο σχεδιασμό των εθνικών προγραμμάτων σπουδών και θα συντονίσουν τα πιλοτικά μαθήματα αντίστοιχα –  στην Ιταλία, την Ελλάδα και τη Φινλανδία

UEF: Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Παν/μίου της Φιλανδίας (UEF) είναι πρωτοπόρο στην έρευνα και την εκπαίδευση στον τομέα της Νοσηλευτικής επιστήμης και έχει αναγνωριστεί ως εξαιρετικό με βάση την τελευταία διεθνή κατάταξη “QS”, την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων 2018 (https://www.topuniversities.com/)

UNIGE: Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας (Ιταλία) είναι ένα από τα μεγαλύτερα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στην Ιταλία με φοιτητικό πληθυσμό άνω των 40.000. Η Σχολή Ιατρικής και Φαρμακευτικής είναι συνδεδεμένη με το Νοσοκομείο San Martino, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Gaslini και το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου της Γένοβας. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο της Γένοβας έχει πάνω από 1500 προπτυχιακούς φοιτητές Νοσηλευτικής.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (www.uth.gr) αποτελείται από 38 Ακαδημαϊκά Τμήματα και διάφορα Ερευνητικά Κέντρα. Είναι ένα πανεπιστήμιο με δική του ταυτότητα και εξέχουσα θέση στο Ελληνικό Εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ιδρύθηκε το 1984 ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Προεδρικό Διάταγμα 83/1984). Το διοικητικό και ακαδημαϊκό του κέντρο βρίσκεται στην πόλη του Βόλου, όμως το Πανεπιστήμιο επεκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας με ακαδημαϊκά τμήματα στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και επιπλέον ακαδημαϊκά μαθήματα σε συγκεκριμένους ερευνητικούς και επιχειρηματικούς τομείς, για 40.000 φοιτητές περίπου. Η

  • Hellenic Mediterranean University (Τμήμα Νοσηλευτικής και Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών): Το ΤΕΙ Κρήτης είναι ένα Δημόσιο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα που παρέχει προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και δια βίου σπουδές μάθησης. Έχει μεγάλο ερευνητικό προσανατολισμό σε κάθε Επιστημονικό πεδίο που καλύπτεται από τα Τμήματα και τα Εργαστήρια του. Στο έργο θα παρέχει κυρίως τεχνική υποστήριξη. Το Τμήμα Νοσηλευτικής θα συμβάλει στον ορισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών, στη διεξαγωγή των μαθημάτων και σε «καθήκοντα» άλλων Πακέτων Εργασίας.

Ενώσεις Νοσηλευτών:

  • A.Li.Sa. (Σώμα Νοσηλευτών της Λιγουρίας – Ιταλίας) και η ΕΝΕ (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος) θα συνεργαστούν για τον ορισμό του Επαγγελματικού Προφίλ και του Προγράμματος Σπουδών, όπως προβλέπεται από τον θεσμικό τους ρόλο, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα των «εθνικών» Προγραμμάτων Σπουδών.

Οργανισμοί-Ομπρέλα:

  • Το EUROCARERSείναι το ευρωπαϊκό δίκτυο που εκπροσωπεί τους άτυπους φροντιστές και 64 οργανώσεις φροντιστών. Στο έργο θα συντονίσουν τις δραστηριότητες διάχυσης, εκμετάλλευσης και βιωσιμότητας που συνδέονται  με άλλες ενώσεις φροντιστών.
  • Το EASP είναι ένα ευρύ δίκτυο στην ΕΕ με 130 μέλη που αντιπροσωπεύουν περίπου 15.000 υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη και όλες τις αναπηρίες. Στο έργο θα διαδραματίσει τον  θεμελιώδη ρόλο του αντιπροσώπου δυνητικών εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα των ΟΚΝ, συμβάλλοντας έτσι  στη μείωση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων  που διαθέτουν οι νοσηλευτές και εκείνων που πραγματικά απαιτούνται από την αγορά εργασίας.

Ιδιωτικές επιχειρήσεις:

  •  Η AWV είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εξειδικευμένης κατάρτισης για κάθε τομέα δραστηριότητας της και παρέχει συνεργάτες πρακτικής εξάρτησης στους εκπαιδευόμενους της σε μεγάλη κλίμακα. Στο έργο θα φροντίσει για τη  συμμόρφωσή του επαγγελματικού προφιλ, του Προγράμματος Σπουδών και της διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας με τις συστάσεις της ΕΕ (ECVET & EQAVET expert).
  • Η FUTURE BALLOONS είναι μια επιχείρηση με πλούσια εμπειρία σε καινοτόμες λύσεις ΕΕΚ. Στο έργο θα παρέχει αναλυτική  αξιολόγηση της αγοράς εργασίας αναφορικά με το επαγγελματικό προφίλ των Οικογενειακών και Κοινοτικών Νοσηλευτών.
  • Το SI4Life – είναι ένα τοπικό ερευνητικό κέντρο με εξειδίκευση στον τομέα της ενεργούς και υγιούς γήρανσης και στη σχεδίαση  μεθοδολογιών εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας. Επιπλέον, ως συντονιστής ενός παρόμοιου  έργου της ΕΕ (CARESS) – παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του τρέχοντος έργου με αντικείμενο την κατ’ οίκον φροντίδα.

Ο χάρτης παρακάτω δείχνει τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο ENHANCE, – Ιταλία, Ελλάδα, Φινλανδία, Πορτογαλία, Γερμανία και Βέλγιο .

 

ENhANCE Partners: