Εναρκτήρια συνάντηση του ENhANCE στη Γένοβα – 18 και 19 Ιανουαρίου 2018

Genova

Η ITD-CNR πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση ENhANCΕ που αποτέλεσε επίσημα την έναρξη του έργου. Ήταν ευκαιρία για τους εταίρους να συναντηθούν για πρώτη φορά και να συζητήσουν για το έργο και να οριστικοποιήσουν το πλάνο δράσης για τα επόμενα 3 έτη. Ελήφθησαν σημανιτκές απόφάσεις και διαμορφώθηκε η συμμαχία.