Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Aξιοποίησης και Βιωσιμότητας

Το Σχέδιο Aξιοποίησης και Βιωσιμότητας (ΣΑΒ) είναι ένα πρακτικό έγγραφο το οποίο αντικατοπτρίζει το όραμα της Σύμπραξης ENhANCE σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τον πιθανό αντίκτυπό του. Το παρόν έγγραφο αντιπροσωπεύει το πρώτο από τα πέντε Παραδοτέα (Π7.3.1: Σχέδιο Εκμετάλλευσης και Βιωσιμότητας) αφιερωμένο στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου ENhANCE. Παρέχει μια πρώτη προσέγγιση στις δραστηριότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο της Σύμπραξης για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου και εξασφάλισης της βιωσιμότητάς τους.

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή που πλαισιώνει τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, το έγγραφο παρέχει προκαταρκτικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι εταίροι του του έργου ENhANCE προβλέπουν το ρόλο τους και την ειδική συμβολή τους στις δραστηριότητες αυτές (Ατομικά Σχέδια Εκμετάλλευσης), καθώς επίσης και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για τη συλλογή και την παρακολούθησή της συνεισφοράς τους. Τέλος, περιγράφεται η στρατηγική ENhANCE για την πνευματική ιδιοκτησία (IP).

Το ΣAΒ είναι ένα ζωντανό έγγραφο που υπόκειται σε αναθεώρηση σε στρατηγικές στιγμές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (Π7.3.2, Π7.3.3, Π7.3.4 και Π7.3.5) και η ανάγνωσή του πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με το Σχέδιο Διάχυσης της Πληροφορίας (Π7.1.1).

Συντάκτες: Mariana Vicente (Eurocarers)