Ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης του Παραδοτέου 7.2.2 (Ιστοσελίδα ENhANCE και μέσα κοινωνικής δικτύωσης)

Αυτό το Παραδοτέο (Π7.2.2) είναι ένα δημόσιο έγγραφο του έργου ENhANCE, το οποίο παράγεται στο πλαίσιο του ΠΕ7 (Διάδοση, Αξιοποίηση και Βιωσιμότητα) και της Εργασίας 7.2 (Ιστοσελίδα του έργου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Οι κύριοι στόχοι του ΠΕ7 είναι:

  • να ευαισθητοποιήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το σκεπτικό και τα αποτελέσματα του έργου,
  • να συντονίσει και να πραγματοποιήσει διάφορες στοχοθετημένες δραστηριότητες διάδοσης και προβολής σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποστήριξη,
  • να προωθήσει τη χρήση των αποτελεσμάτων του έργου από τους εταίρους της Σύμπραξης και άλλους ενδιαφερόμενους (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησής της),
  • να καθορίσει τις κατάλληλες δραστηριότητες και το σχέδιο διασφάλισης της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων και των οφελών που έχουν επιτευχθεί από τη Σύμπραξη.

Στο πλαίσιο της Εργασίας 7.2, δημιουργήθηκε στην αρχή του έργου μια ειδική ιστοσελίδα για σκοπούς διάδοσης και επικοινωνίας, ο οποίος θα ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με το έργο, ειδήσεων, εκδηλώσεων και υλικού. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, και η σχετική διεύθυνση είναι https://www.enhance-fcn.eu/.

Το Π7.2.2 αποτελεί επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση υλοποίησης της ιστοσελίδας του έργου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (πρώτη έκδοση) στον 7ο Μήνα του έργου (Ιούλιος 2018). Ειδικότερα, παρέχει μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων του έργου που αντιστοιχούν στη εργασία 7.2 και τα επόμενα βήματα. Το Π7.2.2 τροφοδοτείται από το Π7.2.1, του οποίου ο τίτλος είναι «Ανάλυση Απαιτήσεων» και το οποίο ήταν το αποτέλεσμα της φάσης ανάλυσης απαιτήσεων για την ιστοσελίδα του έργου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο 2ο Μήνα του έργου (Φεβρουάριος 2018). Για το λόγο αυτό, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που υλοποιούνται σήμερα και περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα βασίζονται στην ανάλυση των απαιτήσεων.

Συντάκτες: Flavio Manganello (CNR-ITD), Kostas Vassilakis (TEI of Crete), Olivier Jacqmain (EUROCARERS), Mariana Vicente (EUROCARERS)