Καινοτομίες στην Νοσηλευτική Εκπαίδευση στην Προχωρημένη νοσηλευτική έρευνα 2018″ στη Ρώμη (Ιταλία)

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 και για τα επόμενα 3 χρόνια, το έργο ENhANCE θα αντιμετωπίσει την ενδιαφέρουσα πρόκληση του προσδιορισμού και ελέγχου ενός συγκεκριμένου σεναρίου για την εκπαίδευση του «Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή» (ΟΚΣ).

Τα πρώτα ενδιαφέροντα αποτελέσματα του έργου, τα οποία αφορούν τον ορισμό του επαγγελματικού προφίλ του ΟΚΣ και τις πρώτες σκέψεις που προέκυψαν μετά τους πρώτους μήνες δραστηριότητας, θα παρουσιαστούν στο συνέδριο για τη νοσηλευτική έρευνα 2018 που θα διεξαχθεί στη Ρώμη της Ιταλίας στις 13 – 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Το έργο ENhANCE θα παρουσιάσει την αφίσα «Προώθηση ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος σπουδών για τον Οικογενειακό και Κοινοτικό Νοσηλευτή: το έργο ENhANCE».