Το έργο ENhANCE στο 19ο Συνέδριο της Ιταλικής Εταιρείας Ιατρικής Παιδαγωγικής στη Νάπολη της Ιταλίας

Η μελέτη του ENhANCE με τίτλο «Μια μελέτη e-Delphi για τον εντοπισμό των βασικών ικανοτήτων του Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή» έγινε αποδεκτή για παρουσίαση στο 9ο Συνέδριο της Ιταλικής Εταιρείας Ιατρικής Παιδαγωγικής που θα πραγματοποιηθεί στη Νάπολη της Ιταλίας (8-9 Νοεμβρίου 2018).