Δωρεάν Δικτυακό Σεμινάριο «Παγκόσμια Θέματα στη Διαχείριση των Φαρμακευτικών Προϊόντων: Επιπτώσεις για τους Νοσηλευτές Οικιακής Φροντίδας»

Η Διεθνής Οργάνωση Νοσηλευτών Οικιακής Φροντίδας Ηλικιωμένων (IHCNO) και η Σχολή Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Fairfield προσφέρουν ένα δωρεάν δικτυακό σεμινάριο με θέμα «Παγκόσμια Θέματα στη Διαχείριση των Φαρμακευτικών Προϊόντων: Επιπτώσεις για τους Νοσηλευτές Οικιακής Φροντίδας». Πληροφορίες διαθέσιμες εδώ.