ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στο Διεθνές Συνέδριο II για την φροντίδα ψυχικής υγείας

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας (Ελλάδα) παρουσίασε στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2018 την «Επαγγελματική και Εκπαιδευτική Κατάρτιση στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική ως Ευρωπαϊκή Προτεραιότητα: Το Πρόγραμμα Erasmus+ ENhANCE. Πτυχές της φροντίδας της ψυχικής υγείας “στο Διεθνές Συνέδριο II για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας, στο Κίεβο (Ουκρανία).


https://www.mhgc21.org/