Το ENhANCE στο III AIFeC (Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική Ένωση) Εθνικό Συνέδριο: «Οικογενειακός και Κοινοτικός Νοσηλευτής στον 21ο αιώνα».

Η Isabella Roba, παρουσίασε το έργο ENhANCE για λογαριασμό της ALISA (Οργανισμός Υγείας της Λιγουρίας), στο Εθνικό Συνέδριο III AIFeC (Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική Ένωση): «Οικογενειακός και Κοινοτικός Νοσηλευτής στον 21ο αιώνα» στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2018 στην Ivrea της Ιταλίας.