Συνέντευξη Τύπου στη Γένοβα (Ιταλία) για την παρουσίαση του πρώτου ευρωπαϊκού Master για τον «οικογενειακό και κοινοτικό νοσηλευτή», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ENHANCE

Στις 23 Ιουλίου, η Isabella Roba, από την A.Li.Sa, διοργάνωσε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του πρώτου ευρωπαϊκού μεταπτυχιακού προγράμματος «Οικογενειακός και κοινοτικός νοσηλευτής». Ο Αντιπρόεδρος και Δημοτικός Σύμβουλος Υγείας της Περιφέρειας της Λιγουρίας, Sonia Viale, και ο Έκτακτος Επίτροπος του A.Li.Sa Walter Locatelli παρουσίασαν την εκδήλωση. Η καθηγήτρια Annamaria Bagnasco από την UNIGE παρουσίασε το μεταπτυχιακό που θα ξεκινήσει το επόμενο φθινόπωρο, ενώ το έργο ENHANCE και το περιεχόμενό του παρουσιάστηκαν από τη Rosa Maria Bottino (διευθυντή της ITD-CNR), την Francesca Pozzi (συντονιστής έργου ENhANCE από την ITD-CNR) και την Serena Alvino (από το SI4Life).