12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημόσιας Υγείας 2019

Ημερομηνία: 20 – 23 Νοεμβρίου 2019

Τόπος διεξαγωγής: Μασσαλία, Congrès et des Expositions, 114 Rond-Point du Prado, Γαλλία

Θέμα: Δημιουργία γεφυρών για αλληλεγγύη και δημόσια υγεία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και το πρόγραμμα δείτε: https://ephconference.eu/index.php