Η ITD-CNR παρουσίασε την επιστημονική εργασία του ENhANCE “Ένα ανοικτό ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποστήριξη της ανταλλαγής πρακτικών στον τομέα της νοσηλευτικής” στο EMEM Italia 2019

Η επιστημονική εργασία του ENhANCE “Ένα ανοικτό ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποστήριξη της ανταλλαγής πρακτικών στον τομέα της νοσηλευτικής” παρουσιάστηκε στο συνέδριο Ηλεκτρονική μάθηση, Εκπαίδευση Μέσων Ενημέρωσης και Moodlemoot (EMEM) του 2019, στη Foggia, Ιταλία, στις 11 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EMEM: https://www.ememitalia.org/