Το έργο ENhANCE στο 14ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Προϊσταμένων Νοσηλευτών (ENDA)

Το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας (UEF) παρουσίασε το έργο ENhANCE στο 14ο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Προϊσταμένων Νοσηλευτών (ENDA) που διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φινλανδίας από τις 12-14 Σεπτεμβρίου 2019.

Με βάση την αποδεκτή περίληψη, το UEF παρουσίασε την αφίσα του έργου ENHANCE με τίτλο “Ρόλοι Προϊσταμένων νοσηλευτών στην ανάπτυξη πολιτικών υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσιών για οικογενειακούς και κοινοτικούς νοσηλευτές” κατά τη διάρκεια της θεματικής παρουσίασης αναρτημένων ανακοινώσεων.

Η Ηγεσία στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Τα θέματα του συνεδρίου ENDA κάλυψαν εκτενώς τις ειδικές πτυχές της ανάπτυξης της τέχνης και της επιστήμης της νοσηλευτικής ηγεσίας και διαχείρισης. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο ήταν κυρίως Ευρωπαίοι και αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό το επάγγελμα του νοσηλευτή, με έμφαση στην ηγεσία και τη νοσηλευτική της προηγμένης πρακτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Η Mina Azimirad, Υποψήφια Διδάκτωρ,
UEF, Θεματική αναρτημένων ανακοινώσεων στο Συνέδριο ΕΝDA – Ελσίνκι, Φινλανδία, 12-14 Σεπτεμβρίου 2019