3ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού και Έρευνας στον Τομέα Υγείας

Θέμα του Συνεδρίου: Διεπαγγελματική Εκπαίδευση

Υπάρχουν τώρα σημαντικά στοιχεία που δείχνουν ότι η αποτελεσματική διεπαγγελματική εκπαίδευση είναι μια καινοτόμος στρατηγική που επιτρέπει την αποτελεσματική πρακτική συνεργασίας και βελτιίωση του Συστήματος Υγείας. Η ανάπτυξη ισχυρών διεπαγγελματικών ομάδων για την ενίσχυση των συνεργατικών εργασιακών πρακτικών πρέπει να ενσωματωθεί στην επαγγελματική σταδιοδρομία των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Αυτή η συνεχής ενίσχυση των δεξιοτήτων μεταξύ των επαγγελμάτων θα επιτρέψει στο εργατικό δυναμικό της υγείας να αντιμετωπίσει ένα όλο και πιο μεταβαλλόμενο περιβάλλον υγείας.

Ημερομηνία και τόπος: 2-4 Σεπτεμβρίου 2020, Βαρκελώνη, Ισπανία

Ακροατήριο στόχος: Εκπαιδευτές υγειονομικού δυναμικού, ερευνητές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

Βασικές ημερομηνίες:

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 – Ανοίγει η πρόσκληση για περιλήψεις

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 – Λήξη

Προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

Για περισσότερες πληροφορίες: https://inhwe.org/barcelona-2020