Μια πιο κοινωνικά ολοκληρωμένη Ευρώπη: Hμερίδα της 9ης Οκτωβρίου που οργανώθηκε από την CoR, WHO Europe and EUREGHA

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφέρειας και Πόλεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7 έως 10 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή των Περιφερειών, το περιφερειακό Ευρωπαϊκό γραφείο του ΠΟΥ και οι ευρωπαϊκές περιφερειακές και τοπικές αρχές υγείας (EUREGHA) διοργάνωσαν εκδήλωση στις 9 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες.

Διαδικτυακά το εργαστηρίο μπορεί να προβληθεί εδώ.

Αντιπροσώπευσε την ευκαιρία για συνεργασία μεταξύ διεθνών εμπειρογνώμονες, περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της υγείας σχετικά με το πώς οι Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDG) μπορούν να διαμορφώσουν τη χάραξη πολιτικής για καλύτερη υγεία για όλους.

Τίτλος: SDG για μια υγιή κοινωνική Ευρώπηώρα συνεργασία και καινοτομία

Τοποθεσία: κτίριο ΕτΠ – κτίριο JDE, Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ