Η Περιφέρεια της Λιγουρίας (Ιταλία) σε στρατηγική θέση για την ενίσχυση των επιπτώσεων και της υιοθέτησης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών ENHANCE

Με την υποστήριξη των εταίρων του έργου ENhANCE – της SI4Life, της ALISA και του Πανεπιστημίου της Γένοβας (UNIGE), η Περιφέρεια της Λιγουρίας ανακηρύχθηκε επισήμως «Τοποθεσία αναφοράς» από την Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (EIP-AHA).

Σε καθεστώς «Τόπος αναφοράς» ανακηρύσσονται εκείνοι οι Οργανισμοί και Ιδρύματα που έχουν αποδείξει την ύπαρξη συνολικών στρατηγικών για την προώθηση της καινοτομίας, την κατανόηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων της παροχής υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης στον γερασμένο πληθυσμό.

Η Περιφέρεια της Λιγουρίας επεσήμανε τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρειά τους σχετικά με το θεσμό του Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή αναφέροντας άμεσους συνδέσμους με το έργο ENHANCE. Επιπλέον, υποβλήθηκε ένα νέο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, όπου τονίζονται οι επενδύσεις στον κρίσιμο ρόλο των FCN. Αυτό σημαίνει ότι η Περιφέρεια της Λιγουρίας θα τοποθετηθεί ως στρατηγικός φορέας για την ανάπτυξη, προώθηση και υλοποίηση του προγράμματος σπουδών για τον Οικογενειακό και Κοινοτικό Νοσηλευτή, συνεισφέροντας έτσι στην ενεργό και υγιή γήρανση. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ.

Ο «Τόπος αναφοράς» (Reference Site) αποτελείται από τους κάτωθι εταίρους:

  • REGIONE LIGURIA ως ο κύριος φορέας εκπροσώπησης

  • SI4LIFE, ALISA e UNIGE (ως εταίροι του έργου ENhANCE).

Η Περιφέρεια της Λιγουρίας μαζί με τους εταίρους του έργου ENhANCE, μέσω της συνεργασίας επιδιώκουν τη διασφάλιση διαρθρωτικής αλλαγής πέρα από τη σφαίρα του τι θα μπορούσε να επιτύχει μόνη η μοναδική οργάνωση.

Έτσι, δύναται να συγκεντρώσουν πλήθος ενδιαφερόμενων με βάση το μοντέλο “Quadruple Helix” το οποίο περιλαμβάνει εκπροσώπους από τη βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών, τον ακαδημαϊκό κόσμο και κυβερνητικά στελέχη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα Αποτελέσματα 2019 Call for Reference, ακολουθήστε αυτό το link.