Το πρώτο πρόγραμμα επιπέδου Master βασισμένο σε ένα επικυρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην «Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική»

Έναρξη, 11 Νοεμβρίου 2019

Τμήμα Επιστημών Υγείας – Πανεπιστήμιο Degli Γένοβας, Ιταλία

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (UNIGE)
Via Antonio Pastore, 1
16132 Genova – Italia

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ