Εργαστήριο των Βρυξελλών σχετικά με την «Ευρωπαϊκή ελάχιστη και εναρμονισμένη εκπαίδευση των νοσηλευτών – ώρα για ενημέρωση»

Στις 12 Νοεμβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Grow, φιλοξένησε στις Βρυξέλλες ένα εργαστήριο ενδιαφερομένων με σκοπό τη συζήτηση γύρω από τις κυριότερες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις που επηρεάζουν το επάγγελμα του νοσηλευτή σε θέματα γνώσεων, δεξιοτήτων και κατάρτισης όπως απαριθμούνται στην οδηγία 2005/36 / τροποποιήθηκε, στο πλαίσιο της τρέχουσας μελέτης, «Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των εξελίξεων για ένα από τα τομεακά επαγγέλματα βάσει της οδηγίας 2005/36 / ΕΚ – υπεύθυνος νοσηλευτής γενικής φροντίδας»

Κάντε κλικ εδώ για την ατζέντα του εργαστηρίου.

Διαδικτυακά το εργαστηρίο μπορεί να προβληθεί εδώ.