Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης Ποιότητας

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τη διαχείριση ποιότητας του έργου ENhANCE, η οποία επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ποιότητας όσον αφορά: 1) την ποιότητα των αποτελεσμάτων του έργου και των παραδοτέων του …

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης Ποιότητας Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Aξιοποίησης και Βιωσιμότητας

Το Σχέδιο Aξιοποίησης και Βιωσιμότητας (ΣΑΒ) είναι ένα πρακτικό έγγραφο το οποίο αντικατοπτρίζει το όραμα της Σύμπραξης ENhANCE σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τον πιθανό αντίκτυπό του. Το …

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Aξιοποίησης και Βιωσιμότητας Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η Ανάλυση Απαιτήσεων

Το έργο ENhANCE ασχολείται με την καινοτομία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ). Κύριοι στόχοι του έργου είναι: η αύξηση της εξειδίκευσης των νοσηλευτών στην ΠΦΥ σχετικά με την Οικογένεια και …

Ολοκληρώθηκε η Ανάλυση Απαιτήσεων Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Διάχυσης της Πληροφορίας

Το Σχέδιο Διάχυσης της Πληροφορίας (ΣΔΠ) είναι ένα έγγραφο πρακτικής φύσεως το οποίο περιγράφει τις δραστηριότητες που θα αναλάβει η EUROCARERS ως επικεφαλής των «Δραστηριοτήτων Διάχυσης Αποτελεσμάτων», σε στενή συνεργασία …

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Διάχυσης της Πληροφορίας Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η έκθεση για τα τρέχοντα εργασιακά και επαγγελματικά περιβάλλοντα ΟΚΣ

Το παρόν έγγραφο παρέχει ένα στιγμιότυπο των τρεχουσών εργασιακών και επαγγελματικών περιβάλλοντα του Οικογένειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή (ΟΚΣ) σε 21 κράτη-μέλη της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Κροατία, …

Ολοκληρώθηκε η έκθεση για τα τρέχοντα εργασιακά και επαγγελματικά περιβάλλοντα ΟΚΣ Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου

Το έργο ENhANCE, στο οποίο συμμετέχουν 12 εταίροι και ένας συνδεδεμένος φορέας, τοποθετημένοι σε 6 διαφορετικές χώρες της ΕΕ που εκτείνονται από την Κρήτη στην Ελλάδα έως τη Φινλανδία, έχει …

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Διάβασε περισσότερα