Ευρωπαϊκό συνέδριο ειδικών νοσηλευτών (ESNO) 2019

Θέμα: «Ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης: ο ρόλος του ειδικευμένου νοσηλευτή και η επίδραση στην ποιότητα της περίθαλψης» Ημερομηνία: 21 Φεβρουαρίου 2019Χώρος: «Les Atelier des Tanneurs», Huidevettersstraat 60A, 1000 Βρυξέλλες, …

Read More