Αναζωογόνηση πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τον 21ο αιώνα

Η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αστάνα του Καζακστάν στις 25-26 Οκτωβρίου 2018, συγκέντρωσε 1.200 αντιπροσώπους από περισσότερες από 120 χώρες προκειμένου να επαναλάβει εκ …

Διάβασε περισσότερα

Opinion of the Expert Panel on effective ways of investing in health (EXPH) on assessing primary care for more performant health systems

EXPH factsheet on assessing primary care for more performant health systems: https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/fact_sheets/facstheet_primarycare_performance_en.pdf EXPH full opinion: https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/docsdir/opinion_primarycare_performance_en.pdf For information on the EXPH, visit: https://ec.europa.eu/health/expert_panel/about_en

Διάβασε περισσότερα

Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ – αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων και τάσεων της μακροχρόνιας περίθαλψης

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων δίνει έμφαση στο δικαίωμα σε προσιτές υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης καλής ποιότητας, ιδίως στις υπηρεσίες οικιακής φροντίδας και της κοινότητας (Αξίωμα 18). Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε …

Διάβασε περισσότερα