Εργαστήριο των Βρυξελλών σχετικά με την «Ευρωπαϊκή ελάχιστη και εναρμονισμένη εκπαίδευση των νοσηλευτών – ώρα για ενημέρωση»

Στις 12 Νοεμβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Grow, φιλοξένησε στις Βρυξέλλες ένα εργαστήριο ενδιαφερομένων με σκοπό τη συζήτηση γύρω από τις κυριότερες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις που επηρεάζουν το …

Διάβασε περισσότερα

Μια πιο κοινωνικά ολοκληρωμένη Ευρώπη: Hμερίδα της 9ης Οκτωβρίου που οργανώθηκε από την CoR, WHO Europe and EUREGHA

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφέρειας και Πόλεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7 έως 10 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή των Περιφερειών, το περιφερειακό Ευρωπαϊκό γραφείο του ΠΟΥ και …

Διάβασε περισσότερα

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις: Επιτεύγματα και Μελλοντικές προκλήσεις – Συνοπτική έκθεση σεμιναρίου, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Μια ενδιαφέρουσα ενημέρωση που ζητήθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, EMPL, Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις, σχετικά με θέματα που αφορούν τις μελλοντικές τάσεις όσον αφορά την απασχόληση και την …

Διάβασε περισσότερα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και πόροι

Αναλυτική επισκόπηση του CEDEFOP – Προοπτικές για επαγγελματίες υγείας (2014): Αναλυτικά χαρακτηριστικά – Προοπτικές για επαγγελματίες υγείας Κοινή δράση της ΕΕ για τον προγραμματισμό και την πρόβλεψη του εργατικού δυναμικού …

Διάβασε περισσότερα

Νέα εντολή (9 Φεβρουαρίου 2019) που δόθηκε στην EXPH (επιτροπή εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους επένδυσης στην υγεία) σχετικά με την “Mετατόπιση Εργασιών”

Τα σενάρια μελλοντικών μοντέλων υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να εξετάσουν μια διεπιστημονική προσέγγιση και καινοτόμες λύσεις. Μία από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της ανάγκης για ένα νέο συνδυασμό …

Διάβασε περισσότερα

Αναζωογόνηση πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τον 21ο αιώνα

Η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αστάνα του Καζακστάν στις 25-26 Οκτωβρίου 2018, συγκέντρωσε 1.200 αντιπροσώπους από περισσότερες από 120 χώρες προκειμένου να επαναλάβει εκ …

Διάβασε περισσότερα

Opinion of the Expert Panel on effective ways of investing in health (EXPH) on assessing primary care for more performant health systems

EXPH factsheet on assessing primary care for more performant health systems: https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/fact_sheets/facstheet_primarycare_performance_en.pdf EXPH full opinion: https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/docsdir/opinion_primarycare_performance_en.pdf For information on the EXPH, visit: https://ec.europa.eu/health/expert_panel/about_en

Διάβασε περισσότερα

Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ – αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων και τάσεων της μακροχρόνιας περίθαλψης

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων δίνει έμφαση στο δικαίωμα σε προσιτές υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης καλής ποιότητας, ιδίως στις υπηρεσίες οικιακής φροντίδας και της κοινότητας (Αξίωμα 18). Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε …

Διάβασε περισσότερα