Καινοτομίες στην Νοσηλευτική Εκπαίδευση στην Προχωρημένη νοσηλευτική έρευνα 2018″ στη Ρώμη (Ιταλία)

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 και για τα επόμενα 3 χρόνια, το έργο ENhANCE θα αντιμετωπίσει την ενδιαφέρουσα πρόκληση του προσδιορισμού και ελέγχου ενός συγκεκριμένου σεναρίου για την εκπαίδευση του …

Διάβασε περισσότερα

Ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης του Παραδοτέου 7.2.2 (Ιστοσελίδα ENhANCE και μέσα κοινωνικής δικτύωσης)

Αυτό το Παραδοτέο (Π7.2.2) είναι ένα δημόσιο έγγραφο του έργου ENhANCE, το οποίο παράγεται στο πλαίσιο του ΠΕ7 (Διάδοση, Αξιοποίηση και Βιωσιμότητα) και της Εργασίας 7.2 (Ιστοσελίδα του έργου και …

Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση για τον ορισμό του Επαγγελματικού Προφίλ του ΟΚΣ

Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει την περιγραφή μιας μελέτης Delphi που διεξήχθη για τον εντοπισμό των «βασικών ικανοτήτων» του Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή (ΟΚΣ) και συνιστά το κύριο αποτέλεσμα του ΠΕ2. …

Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης Ποιότητας

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τη διαχείριση ποιότητας του έργου ENhANCE, η οποία επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ποιότητας όσον αφορά: 1) την ποιότητα των αποτελεσμάτων του έργου και των παραδοτέων του …

Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Aξιοποίησης και Βιωσιμότητας

Το Σχέδιο Aξιοποίησης και Βιωσιμότητας (ΣΑΒ) είναι ένα πρακτικό έγγραφο το οποίο αντικατοπτρίζει το όραμα της Σύμπραξης ENhANCE σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τον πιθανό αντίκτυπό του. Το …

Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η Ανάλυση Απαιτήσεων

Το έργο ENhANCE ασχολείται με την καινοτομία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ). Κύριοι στόχοι του έργου είναι: η αύξηση της εξειδίκευσης των νοσηλευτών στην ΠΦΥ σχετικά με την Οικογένεια και …

Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Διάχυσης της Πληροφορίας

Το Σχέδιο Διάχυσης της Πληροφορίας (ΣΔΠ) είναι ένα έγγραφο πρακτικής φύσεως το οποίο περιγράφει τις δραστηριότητες που θα αναλάβει η EUROCARERS ως επικεφαλής των «Δραστηριοτήτων Διάχυσης Αποτελεσμάτων», σε στενή συνεργασία …

Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η έκθεση για τα τρέχοντα εργασιακά και επαγγελματικά περιβάλλοντα ΟΚΣ

Το παρόν έγγραφο παρέχει ένα στιγμιότυπο των τρεχουσών εργασιακών και επαγγελματικών περιβάλλοντα του Οικογένειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή (ΟΚΣ) σε 21 κράτη-μέλη της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Κροατία, …

Διάβασε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου

Το έργο ENhANCE, στο οποίο συμμετέχουν 12 εταίροι και ένας συνδεδεμένος φορέας, τοποθετημένοι σε 6 διαφορετικές χώρες της ΕΕ που εκτείνονται από την Κρήτη στην Ελλάδα έως τη Φινλανδία, έχει …

Διάβασε περισσότερα