28 Δεξιότητες για τον Οικογενειακό και Κοινοτικό Νοσηλευτή

Σκεπτικό – Εννοιολογικό Πλαίσιο
Στο πλαίσιο του έργου ENHANCE, τα υπάρχοντα πλαίσια της ΠΟΥ1 που καθορίζουν τις βασικές ικανότητες ενός νοσηλευτή οικογενειακής υγείας και της νοσηλευτικής κοινότητας χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για να αναπτυχθούν και να συμφωνηθούν οι βασικές ικανότητες του Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή

Μέθοδος
Μια ομάδα 23 εμπειρογνωμόνων από 10 διαφορετικές χώρες (που εκπροσωπούν νοσηλευτές, Ακαδημαϊκοί, μέλη των Νοσηλευτικών Ενώσεων, Συλλόγων και Υπηρεσιών, εμπειρογνώμονες οικογενειακής και κοινοτικής νοσηλείας) συμμετείχαν στην αξιολόγηση πλήθους Νοσηλευτικών Δεξιοτήτων ακολουθώντας τη μεθοδολογική προσέγγιση τριών φάσεων e-Delphi study. Έτσι, κάθε δεξιότητα σχετίσθηκε με τα αποδεκτά κριτήρια δεξιοτήτων της ESCO2 για Ανωτάτου Επιπέδου Νοσηλευτή.

Δεξιότητες Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή
Κατεβάστε τη λίστα δεξιοτήτων (Στα Αγγλικά) ως προς την ταξινόμηση δεξιοτήτων της ESCO2

1 WHO Framework for the “Family Health Nurse” (WHO, 2000) (last accessed 15/03/2019) and
WHO “Framework for Community Nursing Education” (WHO, 2010) (last accessed 15/03/2019)

2 ESCO is the European multilingual classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations. ESCO works as a dictionary, describing, identifying and classifying professional occupations, skills, and qualifications relevant for the EU labour market and education and training.