Δέσμευση Ενδιαφερόμενων μερών

Το έργο ENhANCE θα ήθελε να ζητήσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών και των Οργανισμών της Ευρώπης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της οικογενειακής και κοινοτικής φροντίδας. Παρακαλούμε να σχολιάσετε τα κύρια αποτελέσματα του έργου συμπληρώνοντας τη συγκεκριμένη έρευνα.