Brysselin työpaja yleissairaanhoitajien yhdenmukaistetusta EU:n vähimmäiskoulutuksesta

12.11.2019 Euroopan komissio, DG Grow, isännöi Brysselissä sidosryhmien työpajaa, jonka tarkoituksena oli keskustella hoitoalaan vaikuttavista tärkeimmistä tieteellisistä ja teknisistä saavutuksista. Tarkoituksena oli myös keskustella tiedoista, taidoista ja koulutuksen aiheista, jotka on listattu direktiivissä 2005/36/EC ja tarkistettu juuri meneillään olevan tutkimuksen “Yhden alakohtaisen ammatin kehityksen kartoitus ja arviointi direktiivissä 2005/36/EC – sairaanhoitaja vastuussa yleissairaanhoidosta” (Mapping and assessment of developments for one of the sectoral professions under Directive 2005/36/EC – nurse responsible for general care’) viitekehyksessä.

Työpajan agenda täällä.

Työpajan web-streamin voi katsoa täältä.