Uusi toimeksianto (9.2.2019) EXPH: lle “Tehtävien siirtämisestä”

Tulevaisuuden terveydenhuollon mallien suunnittelussa tulisi harkita monitieteisiä menettelytapoja ja innovatiivisia ratkaisuja. Yksi esitellyistä ehdotuksista vastata terveydenhuollon henkilöstön uusiin työn vaatimuksiin on uusien/erilaisten tehtäviensiirtomallien toteuttaminen.

Toimivaltaisten viranomaisten, ammatillisten järjestöjen ja oppilaitosten rooli on tärkeä (tarvittavissa koulutusprosessin muutoksissa), kun muodollista pätevyyttä ja taitojen ammatillista standardointia koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet.

Lausuntoa odotetaan kesällä 2019.

Lisätietoja: https://ec.europa.eu/health/expert_panel/home_en