Liguria Region (Italia) strategisessa asemassa ENhANCE:n opetussuunnitelman vaikutuksen vahvistamisessa ja käyttöönotossa.

ENhANCE-hankekumppaneiden SI4Lifen, ALISA:n ja Genovan yliopiston tuella Liguria Region on uudistanut sovelluksensa. Se palkittiin menestyksekkäästi Reference Site -statuksella ja sai kolme neljästä mahdollisesta tähdestä hankkeessa nimeltä Euroopan innovatiivinen kumppanuus aktiivisessa ja terveessä ikääntymisessä (EIP-AHA).

Reference Site -status on myönnetty niille organisaatioille ja instituutioille, jotka ovat osoittaneet, että on olemassa kokonaisvaltaisia strategioita innovaatioiden edistämiseksi ja ikäihmisten terveydenhuollon palveluiden haasteiden ymmärtämiseksi ja niihin vastaamiseksi.

Liguri Region viittasi hakemuksessaan perhe- ja yhteisöhoitotyön ammattilaisten tekemään työhön ja mainitsi siinä suorat yhteydet ENhANCE-hankkeeseen. Lisäksi seuraaville vuosille laadittiin uusi suunnitelma, jossa korostetaan investointeja perhe- ja yhteisöhoitotyön tärkeään tehtävään. Se tarkoittaa, että Liguria Region asemoituu strategiseksi toimijaksi edistääkseen edelleen ENhANCE:n perhe- ja yhteisöhoitotyön opetussuunnitelman kehittämistä, samalla edistäen alueellisia aktiiviseen ja terveeseen ikääntymiseen liittyviä innovaatioita. Lisätietoa täällä.

Liguria Regionin “Reference Site” -kumppanuus koostuu seuraavista yhteistyötahoista:

Liguri Region ja sen ENhANCE-kumppanit edistävät ja turvaavat yhteistyössä rakenteellista muutosta, jota yksittäinen organisaatio ei yksin pystyisi saavuttamaan.

Ne kokoavat onnistuneesti yhteen “Quadruple Helix” -malliin perustuvan laajan joukon sidosryhmiä. Siihen kuuluu teollisuuden, kansalaisyhteisöjen, yliopistojen ja hallintoviranomaisten edustajia sekä alueelliselta että paikalliselta tasolta.

Lisätietoa 2019 Call for Reference Sites -tuloksista täältä.