UEF esittämässä ENhANCE:n tuloksia EASPD:n vuosittaisessa konferenssissa “Staff matters – disability workforce of tomorrow”

EASPD:n vuotuinen konferenssi “Staff matters – disability workforce of tomorrow” pidettiin Helsingissä, Suomessa 3.10.2019. Sen aiheina oli sosiaalihuoltoon rekrytointi, sen henkilökunnan säilyttäminen ja kouluttaminen sekä työvoiman tukeminen kasvavan palveluiden kysynnän vaateessa YK: n vammaisten ihmisoikeuksien yleissopimuksen mukaisesti (UN CRPD).

UEF piti ENhANCE-toimintaan keskittyvän työpajaesityksen muiden rinnakkaisten työpajojen aikana, jonka aiheena oli ”Henkilöstön oppiminen ja kehittäminen, tiedot, taidot ja pätevyys” otsikolla ”Sosiaalihuollon asiantuntijaprofiilien kehittäminen: asuminen, terveydenhuolto ja tuettu päätöksenteko”. Se mahdollisti vuorovaikutuksen suoraan EASPD:n kattojärjestöjen kanssa, joissa oli edustajia vammaisalan palveluntarjoajista sekä tulevaisuuden mahdollisista perhe- ja yhteisöhoitotyön ammattilaisen työnantajista 33 Euroopan eri maasta.

EASPD vuotuinen konferenssi: Staff Matters – Disability Workforce of Tomorrow