Puolivälin laadunarviointi tehty

Tiivistelmä

Tässä raportissa esitetään tiivistetysti tehtävän 8.1 (laadunarviointi) toiminnot ja tulokset M1-M21-vaiheissa. Vaiheessa M6 toteutettu laadunarviointisuunnitelma (D8.1.1) antaa yleiskatsauksen laadunarviointiin liittyvistä eri tehtävistä ja vastuualueista ENhANCE-projektissa. Luvussa 3 tehtävän 8.1:n ajankohtainen tilanne sekä jo toteutetut että tulevat toiminnot ja niiden tärkeimmät tulokset on kuvattu yksityiskohtaisesti. Raportti päättyy tehtäväpaketti 8:n reflektioon ja itsearviointiin sekä päätelmiin, jotka vaikuttaa projektin M22-M36 vaiheisiin.

Kirjoittajat: Lars Oetel (AWV), Madeleine Diab (AFBB)