ENhANCE alternative logoEuropeaN curriculum for
fAmily aNd Community nursE

[Eurooppalainen opintojojonaisuus perhe-ja yhteisö – oitajille]

ENhHANCE projekti pyrkii vaikuttamaan havaittuun epäsuhtaan niiden taitojen välillä, joita hoitajat tällä hetkellä omaavat työskennellessään perusterveydenhuollossa, ja joita heiltä todellisuudessa vaadittaisiin niin julkisissa kuin yksityisissä terveydenhuollon palveluissa, kun innovatiivisia terveydenhuollon malleja sovelletaan perusterveydenhuollon toimintaympäristöön.

 

 

 

Latest News

Subscribe to our mailing list

* indicates required