LOKALISOITUUN OPETUSSUUNNITELMA

3 Paikalliset FCN-opetussuunnitelmat, jotka perustuvat ENhANCE FCN: n eurooppalaiseen opetussuunnitelmaan

Tärkein projektitulos (ks. Myös dokumentti D3.3) on ollut ENhANCE: n eurooppalaisen FCN-opetussuunnitelman mukauttaminen 3 lokalisoituun opetussuunnitelmaan. Ne käynnistettiin ja pilotoitiin YR3-ohjelmassa, joka on suunnattu jatko-sairaanhoitajille 3 eri oppilaitoksessa: Thessalyn yliopistossa (UTH), Genovan yliopistossa (UNIGE) ja Itä-Suomen yliopistossa (UEF).

UTH: ssa lokalisoitu ja toteutettu FCN-opetussuunnitelma perustuu kaikkiin 53 oppimistulokseen, joihin ENhANCE: n eurooppalainen FCN-opetussuunnitelma on kohdistunut ensimmäinen versio, ja vastaa 40 op: ta EQF-6-tasolla. Se koostuu yhteensä 250 tunnin elinikäisen oppimisen ohjelmasta ja johtaa perheen ja yhteisön hoitotyön erikoistumissertifikaattiin.

Katso täydellinen kuvaus (englanniksi) FCN: n opetussuunnitelmasta, jota pilotoitiin UTH: ssa ENhANCE: n yhteydessä, katso:

UNIGE: ssä lokalisoitu ja toteutettu FCN-opetussuunnitelma perustuu myös kaikkiin 53 oppimistulokseen, joihin ENhANCE European FCN Curriculum -sovelluksen ensimmäinen versio on kohdistettu. Tämä 12 kuukauden maisteritason FCN-kurssi vastaa 60 opintopistettä EQF-tasolla 7. Valmistuttuaan opiskelija saa UNIGE: n virallisesti tunnustaman perheen ja yhteisön hoitotyön sertifikaatin. Yhteenveto kuvaus Genovan yliopistossa (UNIGE) pilotoidusta ja lokalisoidusta FCN-opetussuunnitelmasta:

UEF: ssä lokalisoitu ja toteutettu FCN-opetussuunnitelma kohdistaa tasavertaisesti kaikki joihin ENhANCE European FCN Curriculum -sovelluksen ensimmäisen version kaikki 53 oppimistulosta ja tarjoaa 30 opintopistettä EQF-tasolla 7. Ohjelma on 12 kuukauden kurssi, joka on 100% online-jatkuvan oppimisen ohjelma. Se tarjotaan integroituna opintoina UEF-hoitotieteen ohjelmissa sekä maisteri- että kandidaatin tasolla. Valmistuttuaan opiskelija saa UEF: n virallisesti tunnustaman perhe- ja yhteisöhoitotodistuksen. Yhteenveto Itä-Suomen yliopistossa (UEF) pilotoitavasta ja lokalisoidusta FCN-opetussuunnitelman pääkomponenteista on osoitteessa: