LOKALISOITUUN OPETUSSUUNNITELMA

3 Paikalliset FCN-opetussuunnitelmat, jotka perustuvat ENhANCE FCN: n eurooppalaiseen opetussuunnitelmaan

Tärkein projektitulos (ks. Myös dokumentti D3.3) on ollut ENhANCE: n eurooppalaisen FCN-opetussuunnitelman mukauttaminen 3 lokalisoituun opetussuunnitelmaan. Ne käynnistettiin ja pilotoitiin YR3-ohjelmassa, joka on suunnattu jatko-sairaanhoitajille 3 eri oppilaitoksessa: Thessalyn yliopistossa (UTH), Genovan yliopistossa (UNIGE) ja Itä-Suomen yliopistossa (UEF).

UTH: ssa lokalisoitu ja toteutettu FCN-opetussuunnitelma perustuu kaikkiin 53 oppimistulokseen, joihin ENhANCE: n eurooppalainen FCN-opetussuunnitelma on kohdistunut, ja vastaa 40 op: ta EQF-6-tasolla. Se koostuu yhteensä 250 tunnin elinikäisen oppimisen ohjelmasta ja johtaa perheen ja yhteisön hoitotyön erikoistumissertifikaattiin.

Katso täydellinen kuvaus (englanniksi) FCN: n opetussuunnitelmasta, jota pilotoitiin UTH: ssa ENhANCE: n yhteydessä, katso: