Τοπικό Πρόγραμμα Σπουδών

Τρία (3) Τοπικά Προγράμματα Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές βασισμένα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές του ENhANCE

Ένα κύριο αποτέλεσμα του έργου (βλέπε επίσης παραδοτέο D3.3) ήταν η πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές του ENhANCE σε τρία (3) τοπικά Προγράμματα Σπουδών. Τα τοπικά Προγράμματα Σπουδών ξεκίνησαν πιλοτικά τον τρίτο χρόνο του έργου στοχεύοντας σε απόφοιτους νοσηλευτές σε 3 διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα: Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο της Τζένοα και στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φιλανδίας.

Το τοπικό Πρόγραμμα Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βασίζεται και στα 53 μαθησιακά αποτελέσματα που στοχεύει η πρώτη έκδοση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές του ENhANCE και αντιστοιχεί σε 40 Μονάδες Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).Αποτελείται από ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης 250 ωρών συνολικά και οδηγεί σε πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην οικογενειακή και κοινοτική νοσηλευτική.

Για μια πλήρη περιγραφή (στα αγγλικά) του προγράμματος σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές που έτρεξε πιλοτικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του έργου ENhANCE, δείτε:

Το Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική που προσαρμόσθηκε και υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας (UNIGE) βασίζεται και στα 53 μαθησιακά αποτελέσματα όπου στοχεύει η πρώτη έκδοση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών ENhANCE. Πρόκειται για ένα 12μηνο Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική σε μεταπτυχιακό επίπεδο που αντιστοιχεί σε 60 ECTS στο επίπεδο EQF 7. Με την ολοκλήρωση, ο φοιτητής θα λάβει ένα Πιστοποιητικό Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής επίσημα αναγνωρισμένο από το UNIGE. Για μια συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική που δοκιμάστηκε και προσαρμόστηκε στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας (UNIGE), δείτε:

Το Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική που προσαρμόσθηκε και υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φιλανδίας (UEF) στοχεύει εξίσου και στα 53 μαθησιακά αποτελέσματα της πρώτης έκδοσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σπουδών ENhANCE και παρέχει 30 ECTS σε επίπεδο EQF 7. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μήνες και είναι 100% διαδικτυακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης. Στο μέλλον, θα παρέχεται ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών σε μελλοντικά προγράμματα Νοσηλευτικής στο UEF τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και προπτυχιακό επίπεδο. Μετά την ολοκλήρωση, ο φοιτητής θα λάβει ένα Πιστοποιητικό Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής που αναγνωρίζεται επίσημα από το UEF. Για μια συνοπτική περιγραφή των κύριων συστατικών του προγράμματος σπουδών που δοκιμάστηκε και προσαρμόστηκε στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας (UEF), δείτε: