Η ITD-CNR παρουσίασε την επιστημονική εργασία του ENhANCE “Ένα ανοικτό ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποστήριξη της ανταλλαγής πρακτικών στον τομέα της νοσηλευτικής” στο EMEM Italia 2019

Η επιστημονική εργασία του ENhANCE “Ένα ανοικτό ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποστήριξη της ανταλλαγής πρακτικών στον τομέα της νοσηλευτικής” παρουσιάστηκε στο συνέδριο Ηλεκτρονική μάθηση, Εκπαίδευση Μέσων Ενημέρωσης και Moodlemoot (EMEM) …

Διάβασε περισσότερα