Πιλοτικά Προγραμμάτα Σπουδών

Τρία Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική υλοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας (UNIGE), το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας (UEF) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (UTH), στο πλαίσιο του έργου ENhANCE.

Η δομή των πιλοτικών αυτών μαθημάτων παρουσιάζεται σε αυτό το βίντεο, διαθέσιμο εδώ:

The ENhANCE Project – Nurse Sally’s story