Perhe- ja yhteisöhoitotyön ammattilaisen 28 osaamisaluetta

Perustelut
Jo olemassa olevia WHO:n määritelmiä perhe- ja yhteisöhoitotyön ydinosaamisalueista käytettiin perustana perhe- ja yhteisöhoitotyön ammattilaisen ydinosaamisen kehittämisessä ja sopimisessa ENhANCE-hankkeessa.

Menetelmä
Paneeli, joka koostui kymmenestä eri maasta tulevasta 23 asiantuntijasta (edustaen hoitotyön tutkijoita, hallintoneuvoston jäseniä, hoitotyön johtajia sekä perhe- ja yhteisöhoitotyön asiantuntijoita) osallistui kolmeen sähköiseen delfoi-kierrokseen. Kukin osaamisalue korreloitiin vastaamaan ESCO:n määritelmää kliinisen asiantuntijan osaamisalueista.

Perhe- ja yhteisöhoitotyön ammattilaisen osaamisalueet
Lataa ESCO:n taitoluokituksia vastaava lista osaamisalueista (englanninkielinen)