Eurooppalaisen perhe ja yhteisöhoitajien (FCN) opintokokonaisuuden kehittäminen

Väestön ikääntyminen EU:ssa on pitkäaikainen trendi, joka alkoi useita vuosikymmeniä sitten asettaen useita haasteita EU ja kansalliselle tasolle.

EU:n suositukset pitävät perheen ja yhteisön roolia tärkeänä ikääntymisprosessissa, korostaen perusterveydenhuoltoa, haurauden ehkäisyä, varhaista puuttumista ja diagnosointia. Monet Maailman Terveysjärjestö WHO:n raportit tunnistavat FCN -hoitajat avaintoimijoiksi uudessa perusterveydenhuollon mallissa.

Tällä hetkellä ei ole olemassa standardoitua ammatillista profiilia FCN -hoitajille EU:n tasolla, joka ottaisi huomioon WHO:n ja EU:n suositukset.

Tutkimuskirjallisuus sekä meneillään olevien EU projektien tulokset huomioiden määritellään FCN -hoitajille ammatillinen profiili EU -tasoiseksi lähtökohdaksi.

Kompetenssiperusteinen ammatillinen profiili tulee toimimaan perustavanlaatuisena lähtökohtana innovatiiviselle, oppimistulos-orientoituneelle ja modulaariselle FCN -hoitajien ammatillisen opintokokonaisuuden määrittelylle. Opintokokonaisuus perustuu formaaliseen ja non-formaaliseen oppimiseen.

Yleisen EU opintokokonaisuuden joustavuuden ja modulaarisuuden vuoksi, se voidaan jalkauttaa kansalliseksi opintokokonaisuudeksi, joka ottaa huomioon paikalliset tekijät; erityiset opinto-kokonaisuuden soveltamisohjeet tukevat prosessia.

Tavoitteet

Objectives image

Hyötyjät