Toimintasuunnitelman rakenne

 

Toimintasuunnitelma

EnHANCE allianssi tulee toteuttamaan erilaisia tehtäviä usein eri tavoin saavuttaakseen projektin tavoitteet:

 • Ammatillisen profiilin määrittely ja julkaiseminen FCN -hoitajille, joka voi toimia EU tasoisena lähtökohtana ammatilliselle koulutukselle.
 • FCN -hoitajien opinto-ohjelman suunnittelu joka voi toimia EU tasoisena lähtökohtana.
 • Ammatillista koulutusta tarjoavien tahojen toimintaa tukevien ohjeiden kehittäminen. Ohjeet tukevat paikallisten opinto-ohjelmien luomista EU ammatillisen profiilin pohjalta.
 • Harjoituskurssin julkaiseminen opettajille sekä ohjeiden ja metodologisten suositusten kehittäminen heille, jotta opettajat voisivat tuloksekkaasti käyttää ja räätälöidä projektin ehdottamia työkaluja ja metodeja.
 • Innovatiivisen avoimen online-työkalun kehittäminen, joka tukee hoitajien case-työskentelyjä hyvien käytäntöjen jakamista.
 • Kolmen kansallisen FCN -hoitajien opinto-ohjelman suunnittelu ja implementointi kolmeksi pilottikurssiksi.
 • Suositusten kehittäminen yksityisille ja julkisille palveluntuottajille  tehokkaista sijoituksista FCN -hoitajien rekrytoimiseen.
 • Projektin tulosten arviointi ja laaduntarkkailu.
 • Projektin tulosten levittäminen alan sidosryhmille.
 • Projektin tulosten hyödyntäminen ja projektin pitkäjänteisyys.

Kaikki projektin tehtävät on jaoteltu kahdeksaksi tehtäväpaketeiksi ja tehtäviksi, joita projektin eri osapuolet koordinoivat:

 1. Projektin johtaminen (vastuutoimija: CNR-ITD)
 2. FCN ammatillisen profiilin määrittely (vastuutoimija: UNIGE)
 3. FCN -hoitajien eurooppalaisen opintokokonaisuuden sekä paikallisten versioiden suunnittelu (vastuutoimija: SI4LIFE)
 4. Sopivien työkalujen ja metodien määrittely opinto-ohjelman toteutusta varten (vastuutoimija: CNR-ITD)
 5. Pilotti opintokokonaisuuden järjestäminen (vastuutoimija: TEI of Thessaly)
 6. Arviointi (vastuutoimija: UEF)
 7. Tulosten levittäminen, hyödyntäminen ja pitkäjänteisyys (vastuutoimija: EUROCARERS)
 8. Laadunvarmistaminen (vastuutoimija: AWV)