Eurooppalainen e-oppimisen polku ammatillisille opettajille hoitoalalla tehty!

Tiivistelmä

Tämä dokumentti on tarkoitettu tekniseksi liitteeksi suoritteeseen D4.2.2 ja on jaettu eurooppalaisen sähköisen oppimispolun kanssa hoitoalan ammatillisille opettajille. Se on toimitettu työpaketti 4:n, tehtävän 4.2. (tulos R-VI) toimesta. Sähköinen oppimispolku on saatavilla sivustolla https://oot.enhance-fcn.eu/course/view.php?id=5. Sähköinen oppimispolku tehtiin kaikille opettajille, jotka osallistuvat pilottikurssien vetämiseen Suomessa, Kreikassa ja Italiassa projektin tärkeimpien tulosten esittämiseksi ja erityisten menetelmien ja työkalujen käytön kouluttamiseksi. 2. osassa dokumentti ohjaa koulutuspolun läpi esittelemällä sen tavoitteet, rakenteen, sisällöt jne. Tällä tavoin lukija pääsee kurssille saatuaan ensin alustavan kuvan siitä. Kolmososiossa esitellään kokoavaa tietoa koulutuspolkuun osallistumisesta.

Kirjoittajat: Francesca Dagnino (ITD-CNR), Flavio Manganello (ITD-CNR), Marcello Passarelli, Francesca Pozzi (ITD-CNR), Donatella Persico (ITD-CNR), Andrea Ceregini (ITD-CNR)