Työllisyys- ja sosiaaliasiat: saavutukset ja edessäpäin olevan haasteet – työpajan yhteenvetoraportti, 24. syyskuuta 2019

Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan pyytämä mielenkiintoinen tiedote aiheista, jotka liittyvät työn tulevaisuuden suuntauksiin työllisyyden ja koulutuksen / osaamisen suhteen. Jotkut sen havainnoista ovat laajalti merkityksellisiä myös ENhANCE-hankkeelle elinikäisen oppimisen, ammatillisen koulutuksen ja hoitoalan tulevaisuuden käytäntöjen kehityksen tiimoilta. Katso erityisesti osiot, jotka käsittelevät:

  • Työmarkkinaosaaminen: EU:n käytännöt ammatilliseen koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen
  • Tulevaisuuden työ: ikääntyvät yhteiskunnat ja hoitotyö
  • Tulevaisuuden työ: osaamisen käytännöt

Tiedote julkaistiin 8.10.2019. Lisätietoa täältä: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)642343