Lehdistötilaisuus Genovassa, Italiassa. Ensimmäisten eurooppalaisen, ENhANCE-hankkeessa kehitetyn perhe- ja yhteisöhoitotyön maisteriopintojen esittely

23. kesäkuuta Isabella Roba A.Li.Sa:sta järjesti lehdistötilaisuuden esitelläkseen ensimmäisiä eurooppalaista perhe- ja yhteisöhoitotyön maisteriopintoja. Varapresidentti ja terveydenhuollosta vastuussa oleva kaupunginvaltuutettu Sonia Viale sekä ylimääräinen komissiojäsen Walter Locatelli A.Li.Sa:sta esittelivät tilaisuuden. Professori Annamaria Bagnasco UNIGE:stä esitteli maisteriopinnot, joka alkaa ensi syksynä, kun taas Rosa Maria Bottina (ITD.CNR:n johtaja), Francesca Pozzi (ENhANCE-hankekoordinaattori ITD-CNR:stä) ja Serena Alvino AI4Lifestä esittelivät ENhANCE-hanketta.