Ohjeistukset opettajille tehty

Tiivistelmä

Tämä seloste sisältää opettajille suunnatut ohjeet eli joukon opettajille suunnattuja hyvin käytännöllisiä ohjeita, joiden tarkoituksena on tukea hankkeen tärkeimpien tulosten (projektissa kehitettyjen työkalujen ja menetelmien) käyttöönottoon pilottikurssien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ohjeistukset on järjestelty aihepiirien (eli tärkeimpien teoreettisten näkökohtien, joista opettajien tulee olla tietoisia), niihin liittyvien skenaarioiden (eli käytännöllisempien ehdotusten, kuinka projektin tuotoksia voidaan käyttää pilotteihin) ja video-oppaiden (joissa selitetään, kuinka Open Online -työkaluja käytetään) ympärille. Jotta ohjeista saadaan käyttökelpoisempia ja vaikuttavampia, valmistellaan niistä myös digitaalinen versio, jota tarjotaan 15.10.2019 alkaen projektiopettajille viime keväänä/kesänä tuotetun opettajien koulutuspolun jatkona.

Ohjeistusten toinen julkaisu kirjoitetaan hieman ennen hankkeen päättymistä. Siinä otetaan huomioon opettajilta ohjeistusten käytön jälkeen saatu palaute. Nämä ohjeistukset, jotka pitäisi integroida ammatillisen koulutuksen tarjoajien ohjeisiin (D3.2.1), antavat jatkossa kattavan ja yksityiskohtaisen tuen kaikille opettajille, jotka haluavat suunnitella vaikuttavan, perhe- ja yhteisöhoitotyön opetussuunnitelmaa ja Open Online Toolia hyödyntävän koulutuksellisen intervention.

Kirjoittajat: Francesca Pozzi (CNR-ITD), Flavio Manganello (CNR-ITD), Andrea Ceregini (CNR-ITD), Francesca Dagnino (CNR-ITD), Marcello Passarelli (CNR-ITD), Donatella Persico (CNR-ITD), Marta Romagnoli (CNR-ITD)