Ευρωπαϊκό συνέδριο ειδικών νοσηλευτών (ESNO) 2019

Θέμα: «Ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης: ο ρόλος του ειδικευμένου νοσηλευτή και η επίδραση στην ποιότητα της περίθαλψης»

Ημερομηνία: 21 Φεβρουαρίου 2019
Χώρος: «Les Atelier des Tanneurs», Huidevettersstraat 60A, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο.
Σύνδεσμος: http://www.esno.org/esno-congress.html

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη του ESNO, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.esno.org/members.html