Συνάντηση του ENhANCE στη Figueira da Foz – 2 και 3 Ιουλίου 2018

Η Future Balloons οργάνωσε τη δεύτερη συνάντηση του ENhANCE στην Figueira da Foz της Πορτογαλίας. Το εταιρικό σχήμα είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση, ώστε να προετοιμάσει και να οργανώσει τις ενέργειες των επόμενων μηνών. Επιπλέον, η ατμόσφαιρα ήταν φιλική εξαιτίας των κοινωνικών συνευρέσεων.