Το SI4LIFE στη συνάντηση EIP-AHA

Το SI4LIFE συμμετείχε στην συνάντηση EIP-AHA (Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση), η οποία έλαβε χώρα στη Βερόνα της Ιταλίας στις 11 και 12 Ιουλίου.

Το SI4LIFE συνέβαλε ενεργά στις συζητήσεις της συνεδρίασης και είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο έργο ENhANCE κατά τη διάρκεια της θεματικής στρογγυλής τράπεζας με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις για τον υγιεινό τρόπο ζωής: η περίπτωση του FRAILTY & CAREGIVERS».

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση και την αφίσα που παρουσιάστηκε από SI4LIFE (Serena Alvino και Daniele Musian).