Πρόγραμμα ENhANCE στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Ψυχική Υγεία στο Κίεβο (Ουκρανία)

Η μελέτη του ENhANCE «Επαγγελματική και Εκπαιδευτική Κατάρτιση στην Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική ως Ευρωπαϊκή Προτεραιότητα: Το Πρόγραμμα ENhANCE στο πλαίσιο του Erasmus+», έχει εγκριθεί για παρουσίαση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Ψυχική Υγεία «Ψυχική Υγεία: Παγκόσμιες προκλήσεις του 21ου αιώνα» που θα πραγματοποιηθεί στο Κίεβο της Ουκρανίας (25 Οκτωβρίου 2018 – 26 Οκτωβρίου 2018)