Πρόγραμμα ENhANCE στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Επ’ Αρωγή” στην Κρήτη (Ελλάδα)

Η μελέτη του ENhANCE με τίτλο «Προώθηση της οικογενειακής φροντίδας στις τοπικές κοινότητες της Κρήτης, Ελλάδα» έγινε αποδεκτή για προφορική παρουσίαση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Επ’ Αρωγή» που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο Κρήτης (11-12 Οκτωβρίου 2018) στο Σπίτι του Πολιτισμού.